Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Memur-Sen arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Memur-Sen arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Memur-Sen arasında “Sendikacılık ve Sosyal Politika Eğitim Programı” adlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreni, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Karapınar, Genel Sekreter Kemal Şamlıoğlu ve Memur-Sen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin, Türkiye’nin, çok köklü eğitim ve öğretim kurumlarını bünyesinde toplayan bir üniversite olarak kurulduğunu belirterek, “Bu köklü geleneğe ilave olarak TODAİE’nin yürüttüğü hem ulusal hem de uluslararası protokoller ve projeler de üniversitemiz uhdesine verilmiş durumda” dedi. İmzalanan protokolün başlangıç noktasının TODAİE ile yapılan protokol olduğuna değinen Tekin,  şu şekilde konuştu:

“Bugün burada protokolü biraz daha genişlettik. Çünkü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, özellikle Türkiye’de sosyal bilimler alanında iki tane temel paradigmayı değiştirmeyi kendisine hedef edinmiş durumda. Bunlardan bir tanesi sosyal bilimler konusunda Türkiye’de yetkin, güçlü, parmakla gösterilir bir üniversite olmak. Sosyal bilimlerin diğer bilim dallarına oranla ikinci planda kaldığına dair toplumdaki genel kabulü değiştirip burada bir paradigma kırılması yaşatmak istiyoruz.”

“Sendika bünyesinde yürütülen faaliyetlerde desteğimizi ortaya koymak istiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Tekin, Türkiye’de kamuoyunda, üniversitelerin toplumdan kopuk bir pozisyonda olduğuna dair genel bir kabulün var olduğuna işaret ederek, “Üniversite olarak kendimize çizdiğimiz ikinci misyon da budur. Bunu değiştirmek ve kırmak istiyoruz. Sosyal bilimlere, sanatın değişik alanlarına ilişkin üniversitemizde üretilen her türlü bilimsel bilginin ve katma değerin, toplumun bütün kesimleriyle paylaşılmasını ve üniversitemizin Türkiye’deki toplumsal değişime katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda da özellikle Hukuk Fakültemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Edebiyat Fakültemiz gibi güçlü fakültelerimizde sendika bünyesinde yürütülen faaliyetlerde desteğimizi ortaya koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin zengin bir akademik birikime sahip olduğunu dile getiren Rektör Tekin, “Bu anlamda toplumun bütün kesimleriyle iş birliğine açık, ürettiklerini toplumla paylaşmaya açık bir üniversite olma hedefindeyiz. Bu ve benzeri protokollerimiz devam edecek” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, imzalanan protokolün, Türk sendikal hayatına ve dünyadaki emek hayatına katkılar sunmasını temenni etti. Yalçın, imzalanan protokol ile uluslararası sendikalarla yaptıkları eğitim ve iş birliği ağının gereği olarak, Türkiye’de sendika uzmanı yetiştirme konusunda yaptıkları üç eğitimi devam ettireceklerini söyleyerek, “Bunun hem Türkiye’deki sendikal hayata çok ciddi katkısı var hem de Türkiye’de bu tip bir eğitimin, eğitim ve iş birliği ağı ördüğümüz ülkelerdeki emek örgütlerine çok ciddi katkısı var” dedi.

Yalçın, “TODAİE’nin kapanmış olması dolayısıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin bilimsel akademik alt yapısıyla bu çalışma daha da kalite kazanarak devam edecek. Hem ülkemizdeki sendikal hayata hem de tüm emek örgütlerine katkı sağlamaya devam edecek” diye konuştu.

Yalçın, eğitimlerin, Nisan ayı itibari ile verileceğini ifade ederek, “Başlayacağımız eğitimden sonra çeşitli takvimlerde, 11 hizmet kolumuzu da kapsayan sendikalarımızın da kendi alanlarıyla ilgili iş birliği imzaladıkları sendikaların uzman yetiştirme taleplerini karşılamalarına vesile olmuş olacağız” dedi.

Yukarı