Bilge Yazarlar Projesi’nin Üçüncü Yılında “İlk Ders” Açılış Programı, Bakan Tekin’in Katılımıyla Yapıldı

Bilge Yazarlar Projesi’nin Üçüncü Yılında “İlk Ders” Açılış Programı, Bakan Tekin’in Katılımıyla Yapıldı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CSO Tarihî Salon’da, BİLGE Yazarlar Projesi’nin üçüncü yılının “ilk ders” açılış programına katıldı.

Konuşmasında Millî Eğitim Bakanlığının yaz döneminden itibaren gündemine aldığı uygulamalarla ilgili bilgiler veren Bakan Yusuf Tekin, modern toplumun temel problemlerinden birinin insanların sağlıklı iletişime geçememesi olduğuna işaret ederek bu durumun toplumda kaotik bir iklim ortaya çıkardığını vurguladı.

Bunun sebepleri üzerine her idarecinin farklı perspektiften yorum yapabileceğine işaret eden Tekin, “Ama ben Millî Eğitim Bakanı olarak tabloyu şöyle yorumluyorum: Demek ki bizler eğitim sürecine dâhil ettiğimiz gençlere okuma, anlama, dinleme ve kendini ifade etme ya da konuşma becerileri konusunda yeterince katkı veremiyoruz. Ben böyle yorumluyorum.” diye konuştu.

Yaz aylarında kendi görev alanlarıyla ilgili hayata geçirdikleri uygulamalarla, toplumdaki bu ortamı çözebilecek formüller üretmeye çalıştıklarını dile getiren Tekin, “Bu sorunun ana gerekçesi olarak çocukların ana dil becerilerinin yeterince gelişmediğini daha önceki çalışma dönemimizdeki verilerden de hareketle ilkesel olarak ortaya koyduk ve bunun üzerinden hareket etme kararı aldık.” ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, kitle iletişim araçları ve bilgi edinme kaynakları konusundaki değişikliklerin, çocukların okuma alışkanlıklarını çok değiştirdiğinin altını çizdi.

Kendi öğrencilik yıllarında ödevler için kütüphanelerde sıra beklediklerini dile getiren Tekin, “Bilgi edinme ile ilgili referanslarımız, bizimle yeni kuşak arasında çok değişti.” dedi.

Çocukların sürekli ve istikrarlı okuma alışkanlıklarının olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirten Tekin, şöyle devam etti: “Bizim saatlerce okuyarak elde ettiğimiz şeyi, çocuklarımız iki dakikalık sosyal medya videosuyla belki bizden daha analitik biçimde yorumlayabilecek kaynaklara erişiyorlar. Dolayısıyla bizim bu anlamda bu konuda tedbir almamız ve çocukların okuma alışkanlıklarıyla ilgili adımlar atmamız gerekiyordu.”

“Açık uçlu sınavları getirdik”

Bakan Tekin, Bakanlık olarak okumaktan ziyade seçenekler arasında tercih zorunluluğuna götüren sınavlarla ilgili önlemler aldıklarını ve çoktan seçmeli sınavlar yerine açık uçlu sınavları getirdiklerini hatırlattı.

Okuma becerilerinin gelişmemesinin çocukların kendilerini ifade etmeyle ilgili problemler ortaya çıkardığına dikkati çeken Tekin, bunun sadece okullarda başarı için değil, bazı toplumsal sorunların merkezini oluşturduğunu bildirdi.

Kendini ifade edemeyen çocukların, evde ebeveynleriyle, sokağa çıktıklarında toplumsal yaşamla, okulda ise eğitim sistemiyle ilgili sorunlar yaşadığını anlatan Tekin, bu nedenle ikinci adım olarak da çocukların kendilerini ifade etme becerileri üzerine odaklandıklarını söyledi.

Bakan Tekin, bu kapsamda Türkçe okuma, dinleme, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek üzere önlemler aldıklarını belirterek “Ana dil becerilerinin gelişmiş olması, çocukların kendilerini daha rahat ifade edebilmesi, millî şuur ihtiyacımızı ve toplumla karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümünde en başat tedbirlerden biri olacaktır. Bunu en başta toplumsal sorunlara çözüm üretme anlamında bir proje olarak görüyorum ve önemsiyorum.” diye konuştu.

“Sosyal etkinlikler, öğrencilerimizin daha iyi gelişmesine imkân sağlayacak”

Bakan Yusuf Tekin, 2014 itibarıyla altyapısını oluşturdukları sosyal etkinlik modülüne değindiği konuşmasında, “Çocukların toplumsal, akademik gelişimi ile yakından ilgili etkinliklerde yer almalarını önemsiyoruz ve bunu okul başarısında da değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Bu tür projeler, hem öğrencilerimizin ilgisini artıracaktır hem de öğrencilerimizin daha iyi gelişmesine imkân sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Bakanlığın hedeflerini destekleyecek şekilde hayata geçirilen BİLGE Yazarlar Projesi’ni düzenleyenlere teşekkür eden Tekin, kendilerinin de Bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Projenin üçüncü yılına geldiğini dile getiren Tekin, “Yeni proje, hitabet veya münazara tarzında çocukların kendilerini konuşarak ifade edebilecekleri zeminler oluşturmak olabilir. Bunu da bir öneri olarak Yazarlar Birliğine sunmuş olayım.” dedi.

Etkinliğe, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Millî Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, öğrenciler, öğretmenler ve diğer ilgililer katıldı.

Yukarı