Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu

Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapıldı.

Foruma Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf TEKİN, ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir ALPASLAN, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan KAZAKBAYEV, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Asuman ERDOĞAN, Maarif Vakfı Mütevelli Başkanı Prof. Dr. Birol AKGÜN ve Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek ÖMÜRALİYEV de çevrimiçi olarak katıldı.

“İnsanın evrensel özüne ulaşmayı gaye edinmiş ve başarmış bir edebiyatçı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği video mesajla başlayan forumun açılış oturumunda konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf TEKİN, usta edebiyatçı Aytmatov’un “İnsan için en zor olan şey, her gün insan kalmaktır” sözlerini hatırlatarak, Aytmatov’un bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz eşit, hür ve onurlu yaşama hakkını kendi şahsında ve eserlerinde somutlaştıran örnek bir kişilik olduğunu dile getirdi. “Aytmatov içine doğduğu ve altında şekillendiği sosyokültürel ortamın bireysel gerçekliğinden insanın evrensel özüne ulaşmayı gaye edinmiş ve bunu başarmış özgün bir edebiyatçıdır” diyen Rektör TEKİN, Aytmatov’un devlet adamı, kanaat önderi ve eğitimci kişiliğine dikkat çekti.

“İsyanı, egemen emperyalizme karşı”

Aytmatov’un söyleminin salt insana özgü olmadığını vurgulan Prof. Dr. TEKİN, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Topluma, devlete ve bilhassa da egemen evrensel dünya düzenine yönelik eleştiri ve önerileri, onu özgün kılan diğer bir husustur. Onun söyleminde hem bir isyan hem de bir inşa söz konusudur. İsyanı, egemen emperyalizme karşıdır. Bunu, egemen emperyalist otoritelere teslim olan bireyleri ve toplumları tanımlamak için kullandığı, kendisi kadar dünya tarafından da tutulup benimsenen “mankurt” ve “mankurtlaşma” kavramlarıyla dile getirir. Mankurtlaşmak; içinde bulunduğu topluma yabancılaşmak, daha modernist bir ifadeyle “ötekileşmek”tir. Ötekileşmekse, kendini var eden değerleri yitirmek, yaşamsal bağlardan koparılarak temelsiz şablonlar yaratmak, trajik bir biçimde kendini yok eden güce dönüşmektir.”

Açılış oturumu 11 Aralık 2020’de Bişkek’te yapılan forumun 2. ve 3. oturumu ile kapanış oturumu 9-10 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

Yukarı