Dershane mantığı terk edilsin

Dershane mantığı terk edilsin

Habertürk’e konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç Dr. Yusuf Tekin, temel liselerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dershane mantığının artık terk edilmesi gerektiğini dile getiren Tekin, “Temel liselerin ‘sınavlara hazırlık kursu’ şeklinde ifade edilebilecek bir görevi ya da misyonu yoktur” diye konuştu. Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

HEPSİNİN KONTENJANI DOLAR:
Özel okullara verilen eğitim ve öğretim desteği sayesinde 2014-2015 eğitim yılında yüz bini aşkın öğrenci özel okula geçti. Bu yıl da sağlanacak destek ile devlet okullarından özel okullara önemli sayıda öğrenci geçişi sağlanacak. Bu sayede hem özel okullar hem de dönüşüm kapsamında açılan okullar kontenjanlarını önemli ölçüde dolduracaklardır.
SINAVA HAZIRLIK KURSLARI:
Dönüşüm programı kapsamında açılan okullar, daha özelde temel liseler, diğer okulların sahip olduğu hak ve sorumluluklara sahiptir. Temel liselerin programı, bire bir aynı olmamakla birlikte Anadolu liselerinin programı esas alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla temel liselerin “sınavlara hazırlık kursu” şeklinde ifade edilebilecek bir görevi ya da misyonu yoktur.
OKULLAR TAKVİYE KURSU AÇABİLİR:
Tüm okulların yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre takviye kursları açma hakkı var. Valiliklerden izin alınarak cumartesi günleri öğretim faaliyeti yapılabilir. Ayrıca 2014-2015 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere pazar günleri takviye kursları açılabilmektedir.
TİTİZLİK ŞART:
Yapılan düzenlemelerle tüm dershanelerin özel okul olması sağlanıyor. Okul olan bu kurumların faaliyetlerini özel okul titizliğinde yürütmesi gerek. Okul ismini taşıyarak dershanecilik yapmaya çalışanlarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler yürütülecek. Dönüşen bu kurumlar dershane mantığını terk ederek hızla özel okul misyonunu sahiplenmeli. Bu dönüşümü sağlayanlar özel okul sektöründe hem başarılı hem de kalıcı olabilecek.
LİSELER BOŞALMAZ
Temel lise kontenjanları ve liselerin son sınıf öğrenci sayıları dikkate alındığında, lise son sınıfların boşalması pratikte mümkün değil. Ayrıca yüzde otuz kontenjan durumu da bu ihtimali devre dışı bırakıyor.
KALİTE TAKİP EDİLECEK
BU okullar için oluşturulan standartlar, bu kurumlara belli bir süre için kolaylıklar sağlamakta. Ancak müfredatın gerekli gördüğü alanlar bu okullardan da isteniyor. Okul kalitesinden ödün verilmemesi için takip ve denetim yapılacak.
İKİLİ EĞİTİM 2019′ A KADAR
Temel liseler 2018-2019 eğitim-öğretim yılına kadar faaliyetlerine devam edebilecek, bu sürenin sonunda bir özel okulda olması gereken tüm şartları içeren bir binada faaliyetlerini sürdürecek. Dolayısıyla ikili eğitim yapma imkânları da sona erecek.
DERSLERİN ÇOĞU YÜZ YÜZE OLACAK
Temel lise programında yüz yüze verilmesi gerekli ders saat sayıları sınıf düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. Ancak, yüz yüze alınması gereken zorunlu ve seçmeli ders saat sayıları dikkate alındığında öğrenciler derslerin büyük bir kısmını yüz yüze almış olacaklardır. Az sayıda ders uzaktan eğitim yoluyla verilebilmekte, ancak istenmesi durumunda bu dersler yüz yüze de verilebilmektedir. Veliler temel liselere doğrudan kayıt yaptırabilecek.

Yukarı