Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu Ankara’da Başladı

Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu Ankara’da Başladı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulunca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenen “Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu”na katıldı.

Eğitimin bugünü ile geleceğini öğretmenlerin fikirleri yönünde mercek altına almak ve eğitimde Türkiye Yüzyılı’na bulunabilecek en iyi katkıları ortaya koymak amacıyla Ankara’da düzenlenen “Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu” başladı.

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili planlama yaparken en temel konuma konulan başlıklardan birinin yüzyılın birikimini, gelecek yüzyılı inşa edecek öğretmenlerle birlikte değerlendirmek ve ona göre planlamak olduğunu söyledi.

Benzeri bir kongreyi, ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın silahlı kısmı kazanıldıktan sonra akılla kazanılacak kısmını organize etmek üzere 1921’de düzenlediğini anımsatan Tekin, kendilerinin de gelecek yüzyılı inşa etmek için öğretmenlerle birlikte benzeri bir adım attıklarını vurguladı.

Tekin, yaklaşık 102 yıl önce yapılan kongreden Atatürk’ün şu cümlelerini paylaştı: “Onun için millî bir terbiye programından bahsederken eski devrin hurafelerinden sıyrılmış ve yaratılış özelliklerimizle, fıtratımızla hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelen bir cümle tesirlerden tamamen uzak, seciyeimillîye ve tarihimizde mütenasip bir kültür kastediyorum çünkü dehayımillîmizin inkişafı ancak böyle bir kültür ile tevil olunabilir. Lalettayin bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin muhrip neticelerini tekrar ettirebilir.”

Gelecek dönemin işaretlerinin bu cümlede bulunduğunu bildiren Tekin, “Biz de önümüzdeki yüzyılı, tam da burada tanımlanan, insan fıtratına uygun, millî bir terbiye programı, kendi kültürümüzden, kendi geleneklerimizden, kendi geçmişimizden hareketle yepyeni bir yüzyıl inşa etmeyi arzu ediyoruz.” diye konuştu.

“Hep beraber birliği inşa edeceğiz”

Şu ana kadar en sağlıklı istişare ortamlarının öğretmenler odasında yaptıkları sohbetler olduğunu ifade eden Tekin, bu sohbetlerde öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları zorlukları, özel durumlarını kendisiyle paylaştıklarını, “1 milyon 100 bin kişilik istişare ordusu”nun fikirlerinden, kanaatlerinden faydalandıklarını anlattı.

Son dönemde şehit haberleri alındığına işaret eden Tekin, millî birliğin ve beraberliğin teşekkülünde eğitim camiasının katkısına dikkati çekerek, “Biz de hep beraber bu birliği inşa edeceğiz ve bu türden olaylara karşı hep beraber toplumsal anlamda nasıl tepki vermesini istediğimiz bir kuşak inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tekin, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki şehitler nedeniyle millete başsağlığı, yakınlarına da sabır diledi.

Millî Eğitim Bakanlığını bir aile olarak tanımlayan Tekin, bu ailenin bütün fertleriyle 7 gün 24 saat yeni yüzyılı inşa edecek bir gençliği yetiştirmek için çabaladıklarını dile getirdi.

Programın sonunda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Bakan Tekin’e Darülmuallimin Nizamnamesi’ni takdim etti.

Sempozyum iki gün sürecek

Açılışına Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı’nın da katıldığı, cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında, evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleriyle millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyum, bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, “Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim”, “Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi”, “Eğitim ve Öğretim Süreci”, “Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi”, “Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik”, “Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar” ve “Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı” temaları işlenecek.

Sempozyum programı doğrultusunda iki günlük sürede 100 bildiri, eş zamanlı olarak beş oturumda yüz yüze sunulacak; 25 bildirinin ise poster şeklinde fuaye alanında sunumu yapılacak.

Sempozyum sonunda, sunulan bildiriler kitap hâline getirilecek.

Yukarı