Etiket: iyi

İyi ve kötünün savaşı

Bilimselliği tartışmalı olmakla beraber hemen her düzeyde tarih tartışmalarında ortak bir başlangıç ya da bitiş önermesi vardır. O da tarihin iyi ile kötünün ya da doğru ile yanlışın kavga ve…

Yukarı